Sveicināti!

Gatavoju šo mājas-lapu savam tēvam, dzejniekam Gunaram Saliņam, lai mēs visi – un tālākas paaudzes – varētu turpināt baudīt un izplatīt Gunara dzeju. Milzu darbs tika veikts kad Latvijā publicēja viņa kopoto dzeju (Gunars Saliņš: Raksti/Dzeja; Valters un Rapa; 2006, red. Kārlis Vērdiņš). Esmu dziļi pateicīga, ka pagājušā vasarā Kārlis bija ar mieru man iedot “diskus” no tā izdevuma – un brālis, Laris, paspēja no tiem nokopēt un saglabāt visus dokumentus (izmantojot “senus” datorus!)

Liels paldies māsai, Lalitai, kuŗa izsijāja un sagatavoja fotografijas šai mājas lapai; un svainei, Norai, ka viņa ar savu rūpīgo aci palīdzēja visu izskatīt. Gribu arī pateikties visiem kas ir tulkojuši Gunara dzeju angliski, kuru starpā ir: Bitīte Vinklere Bluķis, Inara Cedriņa, Ilze Mueller-Kļaviņa, Laris Saliņš, Lalita Saliņa, Andrejs Saliņš un Ruth Speirs.

Daudz kas vēl darāms! Ceru, ka šī būs vieta kur varēsim turpināt savākt materiālus par Gunara dzīves darbu. Turpināšu rediģēt šo lapu, un pievienot tos materiālus kas liekas piemēroti šim formatam. Labprāt uzklausu Jūsu idejas un pārdomas savā “Comments” nodaļā.

Jāpiemin, ka šis viss ir iespējams tikai tamdēļ, ka mūsu māte, Jautrīte, ar tik lielu mīlestību un nodošanos palīdzēja savākt visus raksta materiālus – gan par Gunaru, gan par citiem Elles ķēķa māksliniekiem, pirms savas aiziešanas, kā arī pati dalījās ar saviem milzu vērtīgiem ieskatiem un nostāstiem.

ar mīļiem sveicieniem, Laila, 2015. g. maijā; lailasalins@gmail.com

Gunars @ 1990. g.

Laila šūpo Gunaru Lieldiena rītā, ap 2000. g.

Laila šūpo Gunaru Lieldiena rītā, ap 2000. gadā

Welcome!

I’ve begun this web-page for my father, the Latvian poet, Gunars Saliņš (1924-2010), in order for there to be a continuing legacy of his work that is easily accessible. Much still remains to be done! I’m hoping that this can become a forum where I can continue to collect and disseminate his work – and the work of others who have translated his poetry, written about it, or contributed in other ways. (I welcome your ideas and reflections on the Comments page.)

A big thanks to my sister, Lalita, for continuing to organize decades of photos; to my sister-in-law, Nora, who helped edit these pages; and to my brother, Laris, who helped preserve documents from old computer disks, containing all of Gunars’ collected poetry, published in Latvia in 2006 (publ. Valters & Rapa, ed. by Kārlis Vērdiņš). That publication was made possible, in part, by the help of our mother, Jautrīte, who has been a remarkable chronicler of Gunars’ work, as well as that of some of the other Latvian emigre artists in and around NYC, who came to be known as the Hell’s Kitchen group (Elles ķēķis).

Although the main emphasis of the web-page is, of course, Gunars’ poetry (in the original Latvian), there are additional sections which non-Latvian speakers(!) might also enjoy, including: Bio; Photos; Audio (with compositions based on his poetry); and, and most of all, Translations, which contains a number of his poems in 5 different languages.

A huge thank-you to the editor of Gunars’ work in Latvia, Kārlis Vērdiņš, whose unflagging devotion to preserving Gunars’ legacy is a continuing inspiration.

cheers, Laila, May, 2015; lailasalins@gmail.com (at left, swinging my dad on Easter morning)