Man vajag atspiesties
pret zvaigzni kādu vai
mīlestību.

Ielās

apkārtklejojoši eņģeļi sarkaniem matiem dzied visu nakti,
piespēlē mandolīnas un skūpstās pa zvaigžņu gaismu.
Tie māj man, mēs satiekamies, bet nē —
Tas ir bezdibens. Es krītu šai naktī
cauri šo skūpstu, šo mandolīnu,
šo sarkano eņģeļmatu vīnam un dziedāšanai —
neatpestīts krītu pretī —
kam? (GS)

A Fauvist Landscape with Women

Women,
still wet,
made of clay —
with God’s fingerprints, red and green, all over them.
Or are they God’s tongueprints?
Did He just finish
licking them out of clay
with His tongue?

(trans. by the author)