CURRICULUM VITAE

Personas dati
Gunars Saliņš, dzimis 1924. gada 21. aprīlī Dobelē.
1944.g. 2. vasarsvētkos Sv. Annas baznīcā uzsaukti Gunars Saliņš un Jautrīte Košs
1944.g. devies trimdā uz Vāciju.
1950.g. izceļojis uz ASV.
Draugu vidū un ģimenē saukts par Gonku.
Dēls Laris Saliņš – Ņujorkas Salas draudzes mācītājs, meitas Lalita Saliņa –
psihoterapeite un Laila Saliņa – dziedātāja.

Izglītība
Mācījies Naudītes pamatskolā.
Absolvējis Jelgavas pamatskolu.
1944.g. absolvējis Jelgavas skolotāju institūtu.
1952.g. absolvējis Upsalas koledžu (ASV).
1955.g. absolvējis Sociālās pētniecības jauno skolu Ņujorkā.

Darba pieredze
1944. – 1947.g. skolotājs Augsburgas-Haunštetenes latviešu bēgļu skolā (Vācija).
1948. – 1950.g. tulks amerikāņu armijas latviešu darba rotā (Vācija).
1951. – 1954.g. lektors Upsalas koledžas Psiholoģijas deprtamentā (ASV).
1955. – 1966. g. Psiholoģijas un socioloģijas profesors Unionas koledžā (ASV).

Literārā darbība
1936.g. pirmā publikācija laikrakstā “Zemgales Balss”.
1946.g. regulāri publicējies latviešu trimdas periodikā. Līdzās Linardam Taunam ir
spilgtākais dzejnieks Ņujorkas jauno latviešu literātu grupā “Elles ķēķis” 20. gs. 50. un 60.
gadu mijā.
1952.g. piedalījās literāros sarīkojumos, jauno autoru vakaros, Dziesmu svētku
rakstnieku cēlienos ASV, Kanādā, Eiropā u. c.
Bijis latviešu sestdienas skolas vadītājs.
1957.g. dzejas krājums “Miglas krogs un citi dzejoļi”.
1967.g. dzejas krājums “Melnā saule”.
1979.g. dzejas krājums “Satikšanās”.

1993.g. dzejas izlase “Satiksimies Miglas krogā pie Melnās saules”.
1997.g. grāmata “Gunāra Saliņa iedvesma no Naudītes līdz Elles ķēķim un 33 dzejoļi
– itin neseni”.
2006.g. Raksti, 1. sējums, sakārtojis Kārlis Vērdiņš.

Dalība organizācijās
Latvijas PEN klubs.
Elles Ķēķis.

Valodas
Latviešu valoda – dzimtā;
krievu valoda, angļu valoda, vācu valoda – runā, raksta brīvi.

Apbalvojumi
1966. g. – Kultūras fonda prēmija. Piešķirta par dzejoļu krājumu “Melnā saule”.
1980.g. – Kultūras fonda prēmija. Piešķirta par dzejoļu krājumu “Satikšanās”.
1982. g – Zinaīdas Lazdas prēmija. Piešķirta par dzejoļu krājumu “Satikšanās”.
2007. g. – Latvijas literatūras gada balva. Balva piešķirta par mūža ieguldījumu dzejā.

Intereses
Dzeja, psiholoģija.

Līga Breča, Daniels Puļķis, Augusts Tomass

Grāmatas
1. Daukste-Silasproģe, Inguna. (2007) Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un
Kanādā. Rīga: Valters un Rapa, 798 lpp.
2. Gailītis, Margita (proj. vad., sakārt.; 2009) Tilti II. Latviešu mītnes zemju dzejas
antoloģija. Rīga: Mansards, 606 lpp.
3. Hausmanis, Viktors (zin.vad.) Latviešu literatūras vēsture. 3. sējums. Rīga: Zvaigzne
ABC, 679 lpp.
4. Lamberga, Dace (sast.) Fridrihs Milts. Rīga: Neputns, 193 lpp.
5. Saliņš, Gunars. (1957) Miglas krogs un citi dzejoļi. Bruklina: Grāmatu draugs, 111 lpp.
6. Saliņš, Gunars. (1967) Melnā saule. Bruklina: Grāmatu draugs, 96 lpp.
7. Saliņš, Gunars. (1979) Satikšanās. Dzejoļi. Bruklina: Grāmatu draugs, 135 lpp.
8. Saliņš, Gunars. (1993) Satiksimies miglas krogā pie melnās saules. Dzejoļu izlase.
Rīga: Preses nams, 164 lpp.
9. Saliņš, Gunars. (1997) Gunāra Saliņa iedvesmas no Naudītes līdz Elles ķēķim un 33
dzejoļi – itin neseni. Rīga: Likteņstāsti, 89 lpp.
10. Rožkalne, Anita (sast.) Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem. Rīga: Zinātne,
119 lpp.
11. Vērdiņš, Kārlis (sast.) Saliņš, Gunars. Raksti. Dzeja. Rīga: Valters un Rapa, 606 lpp.

E-resursi
1. Andrups, Jānis. (1981) Ticības atjaunošana. Piekļuve:
https://jaunagaita.net/jg133/JG133_gramatas_Andrups.htm
2. Kuzmins, Svens, Treibergs, Toms. (2018) Gatavs apmežot Ņujorku: Gunara Saliņa
dzejoļu krājums “Melnā saule”. Piekļuve:
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/gatavs-apmezot-nujorku-gunara-salina-
dzejolu-krajums-melna-saule.a302689/
3. Lasmanis, Mārtiņš. (1981) Dzejnieks mūsu vidū. Piekļuve:
https://jaunagaita.net/jg134/JG134_gramatas_Lasmanis1.htm

4. Lācis, Jānis. (2020) “Elles ķēķa” mantinieki. Amerikas latviešu kultūras dzīve toreiz un
tagad. Piekļuve: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/elles-keka-mantinieki-
amerikas-latviesu-kulturas-dzive-toreiz-un-tagad.a349574/
5. LFMI – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Gunars Saliņš. Piekļuve:
https://literatura.lv/lv/person/Gunars-Salins/872006
6. LSM – Latvijas sabiedriskie mediji. (2020) “Literatūre 2” 8. sērija. Kārlis Vērdiņš un
Gunars Saliņš. Piekļuve: https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/181770/literature-2-8-
serija-karlis-verdins-un-gunars-salins
7. Zebris, Osvalds, u.c. (2017) Elles ķēķa republika Ņujorkā. Jauns laikmets latviešu
dzejā – tālu no Latvijas, tuvu tai sirdī.
Piekļuve: https://www.delfi.lv/news/vaidelote/lekcija-5/elles-keka-republika-
nujorka.d?id=49285001

Video
1. Gundars Silakaktiņš, k. a. (Director). (2018). Elles ķēķis: Ņujorka – Latvija (video);
Hell’s Kitchen: New York-Latvia [Motion Picture].
2. Štauvers, D. (Director). (2021). Elles ķēķis – dzejnieki un rakstnieki, 1957.g. – the
Latvian “Hell’s Kitchen” writers group, 1957 [Motion Picture].
3. Tenisons, P. (Director). (2010). Gunars Saliņš: Piemiņas vakars Rīgā (2010); Gunars
Salins Memorial, Riga, Latvia (2010) [Motion Picture].