Dzejas izlase
(red. Māris Čaklais)

(skat. “DZEJAS” kategorijas):

Miglas krogs un citi dzejoļi
Melnā Saule
Satikšanās

SELECTED POEMS:
(in the original Latvian)
arranged by poetry volumes

Translations of individual poems to be found under
“TRANSLATIONS”