With fellow artists of the Latvian “Hell’s Kitchen” group, c. 1964
from left: Voldemārs Avens, Jānis Krēsliņš, Ilmārs Rumpēters;
Gunars Saliņš; Vilis Krūmiņš; Sigurds Vīdzirkste

Elles ķēķu mākslinieki kopā ar dzejniekiem no Latvijas.
(Latvian emigre artists with poets visting from Latvia)
Pimā rinda: Vizma Belševice; Māris Čaklais; Ilmārs Rumpēters; Gunars Saliņš Zemākā rinda: Mudīte Austriņa; Imants Ziedonis; Baiba Bičole; Valda Dreimane

Gleznotājs Frīdrichs Milts; Gunars Saliņš; dzejnieks Linards Tauns; rakstnieks Teodors Zeltiņš (with fellow artists and poets)

Gunars with his three children: Lalita (held in his arms),
Laris and Laila; at the Catskill Latvian summer camp, 1958

Gunars, ar sievu, Jautrīti, Bostonā, 1978. g.
(with his wife, Jautrīte, in Boston, 1978)

Gonka ar Jautrīti, bērniem un mazbērniem, 2004. g.
(with his wife, Jautrite, children and granchildren): Niklavs, Nora, Laris,
Lalita, Laila, Alīda, Andrejs un Aldis (un sunis, Mīko)

Gunars Saliņš, @ 1962; photo: Bruno Rozītis