Swedish translations of the poetry of Gunars Saliņš
Artes, Tidskrift für Litteratur, Konst och Musik. 3, 1981, trans. by Juris Kronbergs