Gunars Saliņš (April 21, 1924 – June 29, 2010) was a modernist poet within the Latvian lyric poetry tradition. He became a leading voice of the “Hell’s Kitchen” artists (“Elles ķēķis) – a Latvian emigre artist community in the U.S. which flourished in the 1950s and 60s, named after the neighborhood in New York where it originated. In his youth he was inspired by the Latvian poet Aleksandrs Čaks, and later by writers such as Rainer Maria Rilke, Guillaume Apollinaire, Federico Garcia Lorca, Dylan Thomas and T.S. Eliot.

     Saliņš’ imagery playfully explored transformational and metaphysical elements in this world and beyond, often incorporating personal experiences with allusions to myth, art, and ancient Latvian folklore – a process he referred to as “orpheism”. Gunars Saliņš’ poetry was widely circulated within the Latvian diaspora post-WWII; later his work was rediscovered and championed in Latvia in the post-Soviet era. In 2000 Saliņš was awarded the Order of the Three Stars, for lifetime cultural achievement, by the Republic of Latvia.

Gunars Saliņš (dzimis 1924. gada 21. aprīlī, Dobelē, miris 2010. gada 29. jūnijā Glenridžā, Ņūdžersijā, ASV) bija latviešu trimdas dzejnieks.

1944. g. beidzis Jelgavas skolotāju institūtu un devies bēgļu gaitās uz Vāciju. 1950. g. kopā ar sievu Jautrīti Saliņu (1924-2011) izceļojis uz ASV un apmeties Ņudžersijā. 1952. g. beidzis Upsalas koledžu un 1955. g. ieguvis maģistra grādu Sociālās pētniecības jaunajā skolā Ņujorkā. No 1955. līdz 1996. gadam bijis psiholoģijas un socioloģijas profesors Unionas koledžā. Saliņu ģimenē ir trīs bērni – Laris, Laila un Lalita, un četri mazbērni – Andrejs, Niklavs, Aldis un Alīda.

Saliņš un Linards Tauns ir starp galveniem pārstāvjiem Ņujorkas dzejnieku grupējumā “Elles ķēķis,” kuri 50. gadu vidū Amerikā turpināja moderno latviešu dzeju, apvienojot tautiskus elementus un līriskus motīvus ar modernās lielpilsētas ainām un iespaidiem. Viņu dzejai 50. un 60. gados radās daudz sekotāju trimdas dzejā.

Dzejoļu krājumi:

 • Miglas krogs un citi dzejoļi (Bruklina: Grāmatu Draugs, 1957)
 • Melnā saule (Bruklina: Grāmatu Draugs, 1967)
 • Satikšanās (Bruklina: Grāmatu Draugs, 1979)
 • Iedvesmas no Naudītes līdz Elles ķēķim un 33 dzejoļi — itin neseni (Rīga: Likteņstāsti, 1997)

Izlases un kopojumi:

 • Satiksimies Miglas krogā pie Melnās saules (Rīga: Preses nams, 1993, izlase, sast. Māris Čaklais)
 • Raksti, 1. sējums. Dzeja (Rīga: Valters un Rapa, 2006, sast. Kārlis Vērdiņš)
 • Triju Zvaigžņu ordenis 2000. gadā.
 • Latvijas Rakstnieku savienības “Literatūras gada balva 2006” par mūža ieguldījumu latviešu literatūrā.
 • PBLA Kultūras fonda balva par “Rakstu” 1. sējumu 2008. gadā.

Apbalvojumi

 • PBLA Kultūras fonda balva par krājumu “Melnā saule” 1968. gadā.
 • PBLA Kultūras fonda balva par krājumu “Satikšanās” 1980. gadā.
 • Zinaīdas Lazdas fonda balva par krājumu “Satikšanās” 1982. gadā.
 • Triju Zvaigžņu ordenis 2000. gadā.
 • Latvijas Rakstnieku savienības “Literatūras gada balva 2006” par mūža ieguldījumu latviešu literatūrā.
 • PBLA Kultūras fonda balva par “Rakstu” 1. sējumu 2008. gadā.